uurrooster

Uurrooster 

Uurrooster 2021-2022


Prijzen

Klas

Dag

Uur

Kleuter ballet (Vanaf 4 jaar)

Woensdag

13u-14u

Klassiek ballet A ((lrj1&2)

Zondag

9u-10u

Klassiek ballet A (lrj1&2)

Woensdag

14u-15u

Klassiek ballet B (lrj3)

Woensdag

15u-16u

Klassiek ballet C (lrj4&5&6)

Woensdag

16u-17u

Klassiek ballet D (vanaf mb1)

Dinsdag

17u-18u

Klassiek ballet E (vanaf 3mb)

Zondag

11u30-12u45

Optie uren:Jazz ballet/ modern (Vanaf ljr3)

Zondag

10u-11u

Pointes (Vanaf ljr6)

Zondag

11u-11u30

Klassiek ballet A/B/C/D 

Zie hier boven

zie hier boven

*uurrooster kan nog wijzigen afhankelijk de aantal inschrijvingen per les.

Les

Prijs per lesuur/schooljaar

Kleuter ballet

€130*

Klassiek ballet A/B/C/D

€160*

Klassiek ballet E

€180*Optie uren = Extra lesuren!


Jazz ballet / modern

€110**

Pointes

€45**

Klassiek A/B/C/D

€70**

Klassiek E

€90**

* vraag je gezinskorting, attest voor tegemoetkoming ziekenfonds, onze prijzen zijn INCLUSIEF verzekeringen.

** Bij het volgen van 3 lessen is de derde les (= goedkoopste) GRATIS. Voor een 4de les wordt €35 extra gerekend. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Om alles vlotjes te laten verlopen zijn de afspraken opgenomen in dit huishoudelijk reglement.  Het zou fijn zijn dat ouders, maar ook de leerlingen hiervan voorafgaand kennis nemen.


Lidgeld/lesgeld

Je inschrijving in de Looise Balletfabriek is pas definitief bij het betalen van het lesgeld. Het lidgeld is begrepen in het lesgeld.

Het lesgeld hangt af van het aantal lessen waar je je voor inschrijft. De verplichte verzekering is inbegrepen in het lesgeld.

Om die reden kan de deelname aan de lessen geweigerd worden indien het lesgeld nog niet is voldaan.

Lessen worden voor een volledig schooljaar betaald.  Leerlingen die zich voor meerdere lessen hebben ingeschreven kunnen vragen om de betaling te spreiden. Ook gezinnen die moeite hebben om de betaling in 1 keer uit te voeren kunnen het bestuur vragen voor een gespreide betaling.  Betaalde lesgelden worden NIET teruggestort, zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Kortingen worden bepaald bij de aanvang van het dansjaar. Er is een familiekorting van €10 op het lesgeld, vanaf het 2de gezinslid wonende onder hetzelfde dak.   Indien een leerling inschrijft voor een tweede lesuur of een derde lesuur heeft die leerling voor deze optie uren aangepaste prijzen (zie prijzen tabel).


Uurrooster

In het begin van het schooljaar worden de juiste uurroosters gecommuniceerd. Om alle lessen, activiteiten en evenementen vlot te laten verlopen, worden de leerlingen verwacht een kwartier op voorhand aanwezig te zijn. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de leerlingen tijdens de dansles. Voor en na de danslessen ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders.

Tijdens schoolvakanties is er geen les, tenzij bij uitzonderingen in verband met voorstellingen. Het eerste weekend van een vakantieweek is er les. Lessen die wegvallen omwille van overmacht worden niet ingehaald.


Proefles

Er is mogelijkheid tot deelname aan 1 gratis proefles. Vanaf de 2de les verbind je je automatisch tot een inschrijving voor het lessenreeks voor heel het schooljaar en dient het lesgeld betaald te worden.


Communicatie

Wij hechten belang aan een duidelijke communicatie met de leerlingen en de ouders over alles wat met de Looise Balletfabriek te maken heeft.  Leerlingen en ouders kunnen voor of na een les de leerkracht aanspreken of contact opnemen met de bestuurder Bie Verhelst via mail:  info@looise-balletfabriek.be .

We verwachten dat je je contactgegevens volledig en correct doorgeeft zodat we jullie op een gepaste wijze kunnen contacteren. Elke wijziging in de contactgevens dienen onmiddellijk doorgegeven te worden.


Keuze klas

In overleg met de ouders en de leerling, zullen de leerkrachten steeds de finale beslissing nemen betreffende het meest geschikte niveau voor de leerling. De keuze zal onder andere afhangen van de fysieke mogelijkheden en de leeftijd van de leerling.


Algemeen voorkomen en netheid

Wij verwachten dat elke leerling  een verzorgd voorkomen heeft.  Elke leerling is verplicht het vooropgestelde schooluniform voor de lessen te dragen en volgt de aanwijzingen van de leerkracht voor andere activiteiten. Het haar van de leerlingen moeten ook altijd netjes opgestoken worden. De danszaal van de Looise Balletfabriek mag enkel betreden worden met aangepast schoeisel. Buitenschoeisel is niet toegelaten.

Er wordt aan alle leerlingen/ouders gevraagd de kleedkamer, wachtruimte en sanitaire ruimte netjes achter te laten. Papier en afval wordt dus steeds in de daarvoor voorziene vuilnisbak achter gelaten en de kranen worden gesloten. Het gebruik van sigaretten en alcohol is niet toegelaten binnen het gebouw.


Danskledij

Elke les heeft bijpassende kledij en/of schoeisel. Gedurende de maand september krijgt elke leerling de kans om dit materiaal aan te schaffen.  Zorg ervoor dat overal je naam in staat!

Sieraden, horloges, piercings en andere accessoires zijn uit voorzorg- en om veiligheidsredenen ten strengste verboden.

GSM’s worden niet toegestaan tijdens de lessen.  De leerlingen kunnen flesjes water meebrengen naar de lessen. Alle andere etenswaren /snoep zijn verboden tijdens de lessen.


Verzekering en verantwoordelijkheid

De school sluit voor alle leerlingen een verzekering af voor ongevallen die zich voordoen tijdens de lessen. De school is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor of na de lessen. De leerlingen dragen zelf goed zorg voor hun eigen bezittingen. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal, vandalisme en andere feiten die verlies van bezittingen tot gevolg hebben. Laat dure en kostbare bezittingen zo veel mogelijk thuis.


Aanwezigheid

Wanneer de leerling zich inschrijft betekent dat ook dat hij/zij zich engageert gedurende alle lessen van het dansjaar. Dit betekent ook aanwezig zijn tijdens extra repetities. In geval van ziekte of enige andere vorm van afwezigheid, vraagt de school dat de ouders en/of leerlingen de betrokken leerkracht van de les tijdig verwittigt. Je betaalt lidgeld voor een bepaald lessen pakket per jaar. De lessen die je niet bijwoont omwille van ziektes, examens,… worden niet ingehaald.


Gesloten deuren

De lessen zijn niet openbaar. Het is dus niet de bedoeling dat ouders in de klas tijdens de les blijven kijken. Dit zorgt voor te veel afleiding bij de leerlingen. Regelmatig wordt er een openklasdag aangekondigd.


Beeldmateriaal

Leden van Looise Balletfabriek gaan ermee akkoord dat foto’s en video’s van lessen en andere activiteiten mogen gepubliceerd worden op onze website, en sociale media pagina's.

Rekening houdend met de nieuwe wetgeving GDPR (Databeheer) die ingaat op 25/05/18, Looise Balletfabriek gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor haar eigenwerking als oa verzekering, nieuwsbrieven, ledenbestand en info voor nieuwe acties, voor facturatie... In geen geval worden deze aan derden doorgegeven voor commerciële doeleinden! In het kader van de nieuwe privacy 'AVG' wetgeving, doen wij er alles aan om gegevens op een beveiligde plaats te bewaren.

U kan uw door ons bewaarde gegevens opvragen en/of laten aanpassen.  Leden zijn akkoord met dit huishoudelijk reglement.


Huishoudelijk

reglement